Moj portfel


Fundusze inwestycyjne akcyjne polskie zamienilem w wiekszosci na fundusze obligacyjne

Trzymam fundusze akcji USA

Z polskich akcji trzymam CCC, Allegro, Amrest


Artykuł sponsorowany. W Polskim prawie istnieje pojęcie tzw. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, które polega na połączeniu sprawozdań finansowych minimum dwóch podmiotów gospodarczych. Mimo że działają odrębnie od siebie, posiadają wspólne powiązania kapitałowe. Sprawozdanie to przedstawia wówczas owe odrębne podmioty jako pojedynczą jednostkę i musi zostać skonstruowane w taki sposób, by przedstawiało dane jednostki dominującej oraz przynależących do niej niższych szczebli niezależnie od lokalizacji ich siedziby. Indywidualne sprawozdanie finansowe, które następnie wejdzie w skład sprawozdania skonsolidowanego, polega na zebraniu i uporządkowaniu dokumentów i danych, które przedstawiają sytuację finansową danego podmiotu.

Skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przed złożeniem dokumentów w odpowiednim miejscu należy upewnić się, czy przygotowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zostało we właściwy sposób przygotowane. Powinno ono się składać z:

  1. Wprowadzenia, w którym przedstawiana jest pokrótce grupa kapitałowa,
  2. Skonsolidowanego bilansu, który pokaże stan aktywów oraz pasywów przypadający na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Warto mieć na uwadze, że jeżeli taki bilans przygotowywany jest w innym terminie niż bilansowy, powinno się wykazać stany aktywów na dany dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy, który bezpośrednio poprzedzał dzień bilansowy.
  3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat, w którym należy rozdzielić przychody, koszty, zyski oraz straty. Ważne jest również wykazanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego wynikającego z bieżącego i poprzedzającego go roku obrotowego.
  4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przygotowanego przez jednostkę dominującą i obejmującego przepływy pieniężne jednostek danej grupy kapitałowej. Taki rachunek obejmuje dane finansowe wszystkich jednostek danej grupy kapitałowej, ewentualnych wspólników jednostki współzależnej, a także znaczących inwestorów i jednostek im podporządkowanych.
  1. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, czyli informacji o wszelkich zmianach jakie miały miejsce w poszczególnych elementach kapitału własnego w ciągu ostatniego roku obrotowego.
  2. Informacji dodatkowych i objaśnień, które wyjaśnią zasady działania przyjętej polityki rachunkowości, a także będą zawierać objaśnienia dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.
  3. Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, w którym należy zawrzeć informacje o udziałach własnych jednostki dominującej, jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, a także osób, które działają w ich imieniu.

Odpowiednio przygotowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej często sprawia wiele trudności, dlatego jeśli potrzebują Państwo fachowej porady, specjaliści Biura Rachunkowego CKSK są do Państwa dyspozycji!

Dowiedz się więcej na https://cksk.pl/2021/01/skonsolidowane-sprawozdanie-kapitalowe/!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.