Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

0

Artykuł sponsorowany. W Polskim prawie istnieje pojęcie tzw. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, które polega na połączeniu sprawozdań finansowych minimum dwóch podmiotów gospodarczych. Mimo że działają odrębnie od siebie, posiadają wspólne powiązania kapitałowe. Sprawozdanie to przedstawia wówczas owe odrębne podmioty jako pojedynczą jednostkę i musi zostać skonstruowane w taki sposób, by przedstawiało dane jednostki dominującej oraz przynależących do niej niższych szczebli niezależnie od lokalizacji ich siedziby. Indywidualne sprawozdanie finansowe, które następnie wejdzie w skład sprawozdania skonsolidowanego, polega na zebraniu i uporządkowaniu dokumentów i danych, które przedstawiają sytuację finansową danego podmiotu.

Skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przed złożeniem dokumentów w odpowiednim miejscu należy upewnić się, czy przygotowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zostało we właściwy sposób przygotowane. Powinno ono się składać z:

 1. Wprowadzenia, w którym przedstawiana jest pokrótce grupa kapitałowa,
 2. Skonsolidowanego bilansu, który pokaże stan aktywów oraz pasywów przypadający na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Warto mieć na uwadze, że jeżeli taki bilans przygotowywany jest w innym terminie niż bilansowy, powinno się wykazać stany aktywów na dany dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy, który bezpośrednio poprzedzał dzień bilansowy.
 3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat, w którym należy rozdzielić przychody, koszty, zyski oraz straty. Ważne jest również wykazanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego wynikającego z bieżącego i poprzedzającego go roku obrotowego.
 4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przygotowanego przez jednostkę dominującą i obejmującego przepływy pieniężne jednostek danej grupy kapitałowej. Taki rachunek obejmuje dane finansowe wszystkich jednostek danej grupy kapitałowej, ewentualnych wspólników jednostki współzależnej, a także znaczących inwestorów i jednostek im podporządkowanych.
 1. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, czyli informacji o wszelkich zmianach jakie miały miejsce w poszczególnych elementach kapitału własnego w ciągu ostatniego roku obrotowego.
 2. Informacji dodatkowych i objaśnień, które wyjaśnią zasady działania przyjętej polityki rachunkowości, a także będą zawierać objaśnienia dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.
 3. Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, w którym należy zawrzeć informacje o udziałach własnych jednostki dominującej, jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, a także osób, które działają w ich imieniu.

Odpowiednio przygotowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej często sprawia wiele trudności, dlatego jeśli potrzebują Państwo fachowej porady, specjaliści Biura Rachunkowego CKSK są do Państwa dyspozycji!

Dowiedz się więcej na https://cksk.pl/2021/01/skonsolidowane-sprawozdanie-kapitalowe/!

Agencja pracy – z myślą o Tobie

0

Artykuł sponsorowany. Każdy z nas, zazwyczaj po zakończeniu edukacji, ale również podczas jej trwania, wkracza na ścieżkę swojej kariery zawodowej. Znalezienie pracy samodzielnie może okazać się jednak dość trudne, szczególnie kiedy rynek pracy stale i gwałtownie się zmienia. Istnieją firmy zajmujące się profesjonalną pomocą w szukaniu zatrudnienia. Są to tak zwane agencje pracy. Dzięki pracownikom tych działalności cały proces szukania pracy przebiegnie sprawnie i bezstresowo. Brzmi to, jak coś interesującego? W takim razie ten artykuł jest właśnie dla Ciebie! W jego treści przybliżymy Ci zasady funkcjonowania agencji pracy oraz przedstawimy wszystkie ich zalety. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Agencja pracy – jak funkcjonuje ta forma działalności?

Zacznijmy od początku, a więc od wyjaśniania, na czym tak właściwie polega działalność agencji pracy. Zadaniem pracowników tego typu agencji jest przede wszystkim pośredniczenie w rozmowach pomiędzy potencjalnym pracownikiem a firmą zatrudniającą. Agencja pracy jest, więc swego rodzaju łącznikiem. Możemy za jej pośrednictwem szukać pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Pracownicy agencji zadbają o nas w kompleksowy sposób oraz w razie potrzeby doradzą nam. Ogromną zaletą korzystania z usług agencji pracy, jest wyselekcjonowana oferta zatrudnienia, pochodząca wyłącznie od sprawdzonych pracodawców. Dzięki temu nie musimy martwić się, że zostaniemy oszukani.

Agencja pracy – jak wygląda rekrutacja?

Pierwszym krokiem dla nas, jako osób poszukujących zatrudnienia, jest oczywiście zgłoszenie się wybranej agencji pracy oraz złożenie naszej aplikacji. W zależności od agencji proces ten odbywa się na żywo lub on-line. Następnie pracownicy agencji wybierają aplikacje, które dopasowują do dostępnych stanowisk. Mogą nas oni także wyszukać na portalach społecznościowych, dlatego warto zachować w ich obszarze postawę, której nie będziemy się wstydzić. Kolejnym krokiem jest weryfikacja naszych kompetencji poprzez rozmowę telefoniczną lub osobiście, w biurze. Jeżeli cały do tej pory wspomniany proces przejdziemy pomyślnie, to nasza aplikacja trafia do potencjalnego pracodawcy, a ten decyduje o ewentualnym spotkaniu. Sama rozmowa rekrutacyjna odbywa się już bezpośrednio między nami a firmą zatrudniającą.

Agencja pracy – profesjonalne podejście

Jeśli wiesz już, że chciałbyś skorzystać z usług oferowanych przez agencję pracy, to zastanawiasz się zapewne, którą z nich wybrać. Jednym z ważniejszych wyznaczników wpływających na nasz wybór powinno być profesjonalne podejście, które zapewnią nam agencje, takie jak na przykład https://remedyhr.pl/. To właśnie w nich pracownicy zadbają o nas oraz pomogą na każdym etapie – od rekrutacji, po kontakt z pracodawcą. Usługi agencji pracy są skierowane do każdej osoby, której zależy na sprawnym i bezproblemowym znalezieniu zatrudnienia. Jeżeli, więc należysz do grona tych osób, to nie zwlekaj i już dziś zgłoś się do wybranej agencji pracy. Gwarantujemy, że nie pożałujesz!

Faktoring eksportowy – wszystko co musisz wiedzieć

0


Artykuł sponsorowany. Firmy zajmujące się eksportem są wyjątkowo narażone na zatory finansowe. Dzieje się tak, dlatego, że handel międzynarodowy – jak żaden inny segment gospodarki – wiąże się z dużym ryzykiem. To właśnie tutaj mają miejsce wszelkiego rodzaju opóźnienia w płatnościach. Wynikają one przeważnie z trudności finansowych po stronie zagranicznych kontrahentów, a w gorszym przypadku z ich nieuczciwości. Jak więc zabezpieczyć swoją płynność finansową przed niepożądanymi okolicznościami? Narzędziem, które najlepiej się do tego nadaje, jest właśnie faktoring eksportowy. Wszystko, co powinniśmy o nim wiedzieć, znajdziemy w poniższym artykule

Jakie są największe problemy branży eksportowej?

Jak już we wstępnie napomknęliśmy, ekspansja na zagraniczne rynki to bardzo dochodowa, a jednocześnie ryzykowna droga rozwoju swojej działalności. Dla pełnego obrazu przedstawimy najczęstsze problemy, które to nastręcza.

Jedną z podstawowych przyczyn opóźnień w płatnościach są trudności finansowe zagranicznych kontrahentów. Jest to stale powtarzający się element handlu zagranicznego, z którym każdy eksporter musi się liczyć. Gorszą wersją opóźnień w regulowaniu należności jest nieuczciwość niesprawdzonych podmiotów.

Drugą kwestią, którą należy tu poruszyć, jest częsta niemożność pogodzenia przez eksportera długich terminów płatności – oferowanych zagranicznym odbiorcom – z opłacaniem swoich dostawców. Aby zyskać konkurencyjność, jest on zmuszony oferować klientom faktury z odroczonym terminem płatności.

Faktoring, a rozwój eksportu

Jak więc widzimy, prowadząc handel zagraniczny, łatwo jest utracić płynność finansową. Żeby polski przedsiębiorca, mógł ją zabezpieczyć – a co za tym idzie, z powodzeniem poszerzyć swój bizneso sprzedaż eksportową – spełnić musi dwa podstawowe warunki. Przedstawiamy je poniżej.

 • Przede wszystkim musi być atrakcyjny dla swoich zagranicznych partnerów handlowych. Powinno sprowadzić się to do wysokiej jakości jego produktu czy usługi oraz do jej konkurencyjnej ceny.
 • Co równie ważne powinien być przygotowany na wszelkie, przedstawione powyżej, niepożądane okoliczności.

Mnogość potencjalnych problemów sprawia, że niezwykle pomocnym rozwiązaniem dla eksportu, jest jego zewnętrzne finansowanie. Najlepszym do tego narzędziem jest natomiast faktoring międzynarodowy.

Faktoring eksportowy – czym właściwie jest?

Faktoring eksportowy jest podstawowym instrumentem finansowania sprzedaży za granicę. Jest on nazywany również faktoringiem międzynarodowym lub zagranicznym. Sprowadza się do sytuacji, kiedy firma faktoringowa (nazywana finansującą lub faktorem) skupuje od eksportera (analogicznie – faktoranta) nieprzeterminowane faktury. Za te ostatnie zagraniczny kontrahent zobowiązany jest zapłacić z odroczonym terminem płatności.

Tym samym, faktorant otrzymuje należność zaraz po dokonaniu zakupu przez kontrahenta, a ten ostatni uiszcza ją w odroczonym terminie, już firmie finansującej. Jest to więc transakcja win-win, w której wszystkie trzy strony otrzymują korzyść: faktorant nie musi czekać na pieniądze, faktor otrzymuje określony procent od sprzedaży, a zagraniczny kontrahent ma długi czas (zwykle oscylujący wokół miesiąca) na dokonanie płatności.

Faktoring międzynarodowy – z regresem czy bez regresu?

Podstawowym podziałem usługi faktoringu jest to, w jakim stopniu zabezpiecza on klienta przed brakiem zapłaty kontrahenta. W tym kontekście wyróżniamy dwie najważniejsze jego formy.

 • Faktoring eksportowy niepełny – z regresem. Polega na wykupie przez firmę finansującą należności, ale bez przejęcia ryzyka niewypłacalności zagranicznego kontrahenta.
 • Faktoring eksportowy pełny – bez regresu. Sprowadza się do przejęcia przez firmę finansującą ryzyka niewypłacalności zagranicznego kontrahenta. W przypadku braku uiszczenia należności staje się on odpowiedzialny za windykację.

Dochodzenie swych należności na rynku zagranicznym, będzie dla eksportera znacznie bardziej problematyczne, niż w Polsce. Jeżeli podejmuje współpracę z niesprawdzonymi podmiotami, zdecydowanie powinien skorzystać z pełnej wersji faktoringu. Wraz z poznaniem specyfiki danego rynku, będzie mógł następnie zweryfikować swój wybór.

Faktoring eksportowy a zagraniczni dostawcy i ryzyko kursowe

Ale to nie wszystkie korzyści, które oferuje faktoring międzynarodowy. Warto także wspomnieć o fakcie niwelowania przez niego ryzyka wiążącego się z kursami walut. Eksporter otrzymuje bowiem należność natychmiast, nie musi więc zastanawiać się nad kursami waluty.

Warto zwrócić także uwagę na fakt, że dzięki finansowaniu eksportu, uproszczą się nasze kontakty z lokalnymi dostawcami. Szybsza spłata zobowiązań, które względem nich mamy może zaowocować długotrwałą współpracą, ta zaś kumulować będzie obopólne korzyści.

Dla tych, którzy planują ekspansję zagraniczną lub już zawarli kontakty z zagranicznymi partnerami dobrym rozwiązaniem może być oferta faktoringu eksportowego od firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.bibbyfinancialservices.pl/faktoring-eksportowy

Wojna informacyjna na Ukrainie

0
wojna na ukrainie przyczyny
wojna na ukrainie strategia Putina oraz pzyczyny i skutki

Co ja czytam na tych portalach informacyjnych

A w zasadzie w komentarzach. Np na wykopie dzisiaj czytam propagandę sukcesu Ukrainy. Jaki to waleczny naród i jak to wygrywa z najeżdżcą. Zachód podaje sprzeczna dane, że rosyjscy żołnierze posuwają się na przód. Propaganda sukcesu opowiada, że Rosja podkuliła ogon i zaprzestaje okrążenia danego miasta

Jak wygląda prawda

Przykro to stwierdzić, ale współczesne konflikty to nie obleganie twierdzy. My jestesmy ekonomicznymi wojownikami, więc od nas Państwo dowiecie się prawdy. W dzisiejszych działaniach wojennych nie chodzi o to, by odciąć jakieś miasto od wody, leków i pożywienia, ale by zadać maksymalnie wiele strat ekonomicznych. Dlatego Rosyjscy żołnierze niszczą infrastrukturę Ukrainy. Niszczą mosty, szkoły (przykro się o tym pisze), szpitale (coś strasznego, wręcz w moim odczuciu jest to zbrodnia), bloki (nie powinno się tego robić), składy broni, stacje kolejowe, urzędy

Bilans strat

Bilans strat to nie tylko ludzie i sprzęt. Ukraiński minister infrastruktury szacował kilka dni temu straty ukrainy na 100 MLD doladów. Straty Rosji to podobno 5 MLD dolarów. Wynik oczywisty – Ukraina traci 20 razy więcej niż Rosjanie, wiec to jej powinno bardziej zależeć na zakończeniu konfliktu. Tak działa dzisiejsza polityka wojenna i strategie

O co toczy się gra

Putin chce zmusisz Zełenskiego do podpisania dokumentów stwierdzajacych, że Krym jest Rosyjski, a Donieck i Ługańsk to autonomie. I będzie starał się niszczyć infrastrukturę Ukrainy, aż jej prezydent stwierdzi, że szkoda dalej pozwalać Rosji na niszczenie Ukraińskich domów, skoro zachód nie chce pomóc. Generalnie Putin chce sprawić, że taniej będzie Ukrainie oddać Ługańsk, Donieck i Krym niż pozwolić na dalszą dewastacje Ukrainy. Musicie zrozumieć, że tam nie chodzi o obleganie miast. To nie średniowiecze i obleganie zamków. Tu gra toczy się o ekonomiczne korzyści

Bajki

Gdy ktoś chce zdobyć poparcie mieszkańcow danego kraju, zdobywa je poprzez działania PR, marketing, politykę, nie czołgami. Gdy ktoś chce zarabiać, udziela kredytu, inwestuje w danym kraju. Działania militarne mają za zadanie wyłącznie niszczenie. Dzisiaj zdobycie kraju czołgami odnosi odwrotny skutek – ludzie sie buntują, atakują najeźdzcę. Każdy o tym wie, więc wojska mają zadanie niszczyć, a nie okupować. Jeśli ktoś uważa, że Rosja przegrywa konflikt, bo nie okupuje, znaczy, że ta osoba nie wie co mówi. Celem wojsk jest niszczenie infrastruktury do czasu aż prezydent Ukrainy zmięknie i podpisze dokumenty. Nic więcej. Proszę nie mydlić oczu opinii publicznej, że Rosja dostaje manto i zaraz się podda

Sankcje na Rosję

Sankcje mają wywołać taki sam skutek jak działania militarne. Zachód niszczy Rosyjską infrastrukturę, gospodarkę sankcjami, wycofywaniem się zachodnich firm z Rosji, a Rosja niszczy Ukrainę strelając z pocisków. Kwestią jest kto dłużej wytrzyma, kto zgodzi się na większe zniszczenia. Od razu zaznaczam, że sanckje na Rosyjską gospodarkę są dość mocne i mają sporą moc oddziaływania. Wycofanie się Microsoftu samego z Rosji to spora kara i spory cios w gospodarkę Rosji

Uchodźcy

Przykra prawda jest taka, ze z Ukrainy uciekło już ponad 2 mln uchodźców. Ci ludzie w większości nie wrócą na Ukrainę, bo nie mają po co. Nie będą zatem pracować na rzecz Ukrainy. Wspomogą zachód. Część zapewne uciekła też do Rosji. Nie należy pomijać tego aspektu w rozważaniach, gdyż jest to sprawa istotna. Ci ludzie też nie będą pomagać w odbudowie Ukrainy. Część jeszcze ucieknie po zakończeniu działań wojennych, gdyż spotka się z niesprawiedliwością albo ich domy zostały zrujnowane i boją się uciekać korytarzami humanitarnymi, gdyż są ostrzeliwane. Jest to nadal ważny aspket, często pomijamy w rozważaniach ekonomicznych obecnych działań

Konsekwencje finansowe

Nie musze chyba pisać, że każdy konflikt powoduje odpływ kapitału z aktywów do złota, po prostu jest to bezpieczna waluta uniwersalna, gdzie w czasie działań wojennych można kupić coś czasem wyłącznie za złoto, paliwo, alkohol i tytoń. Po prostu tak to bywa, że w czasach wojny są to trudno dostępne środki. Do tego dochodzą leki

W co warto inwestować

Ja aktualnie zbieram przecenione spółki na GPW, zakładam, że konflikt niedługo się skońnczy, gdyż zakładam racjonalne podejście obu stron konfliktu i dostrzeganie strat i korzyści płynących z zawarcia pokoju. Straszy z kolei ostrzał Iraku z terenu Iranu. Może to powodować napięcia w regionie i eskalację prowadzącą do III Wojny Światowej

Oznaki zbliżania się wojny

0

Przyczyne ekonomiczne

Moim zdaniem sytuacja zaczyna się w roku 2007. Kryzys ekonomiczny powstał dlatego, że część ludzi żyjących w systemie kapitalistycznym, chciała się dorobić bez pracy kosztem innych. Pisałem nie raz, że kapitalizm polega na mądrości, nie na wyzysku. I ta część wpadła na „wspaniały pomysł”, zaczęli obracać nieruchomościami i podbijac ich ceny. Wszystko było cacy, dopóki ktoś chciał kupować te mieszkania na kredyt po zawyżonej cenie. Teoretycznie kupującemu było wszystko jedno czy da zarobić bankowi czy też pośrednikowi, który kupił mieszkanie, podbił cenę o 5% i sprzedaje

Problem zaczął się robić, gdy wszyscy zaczęli obracać nieruchomociami, czyli kupować mieszkania na wynajem lub na flippa czy kupic, wyremontować albo przytrzymać z pół roku i sprzedać drożej. Wtedy część ludzi postanowiła, że nie kupi, bo za drogo (Ci mądrzejsi jak ja), a części nie było stać na takie mieszkanie, bo nie mieli aż takiej zdolności kredytowej

Od początku mówiłem, że to nieuczciwe, by część „inwestorów” zbierała mieszkania z rynku i wymuszała na innych zakup (z powodu braków mieszkaniowych np w wyniszczonej II Wojną Światową Polsce), by założyć rodzinę. Dodam, że wiele Polek nie chciało rodzić, gdy mężczyzna nie miał mieszkania, więc rodziny stały się zakładnikami najpierw kamieniczników, a następnie banków (kredyty frankowe)

Cały system żył sobie w oparciu o teze, że „eldorado” będzie trwało wiecznie, jednak gdy walnęło – ludzie przestali wynajmować, kupować, bo ceny osiągnęły zbyt wysokie poziomy (ach ta chciwość), część ludzi zadłużona po uszy zaczęła sprzedawać mieszkania (ta mądrzejsza), by odzyskać pieniądze i jak najszybciej spłacić kredyt. Stracili niewiele, ale jak się okazuje uratowali skórę. Inni stracili więcej, a Ci, którzy nie zareagowali w porę, stracili jeszcze więcej, gdy ceny zaczęły nurkować po pierwszej fali wyprzedaży (tych mądrzejszych, którzy ratowali spłaty kredytów). Spirala zaczęła się nakręcać

Nagle okazało, że część kredytów jest niespłacalna i za pożyczki bank otrzyma nieruchomości, które są warte połowę kwoty, na jaką bank udzielił kredytu. Nie jestem tutaj pewien, ale banki mają swoje księgowanie, troszkę inne niż zwykła firma. Generalnie wedle prawa bankowego, część banków w USA na papierze stała się nierentowna, niewypłacalna, stali się bankrutami na papierze. Rząd mógł dopłacić, by przywrócić płynność, albo pozwolić (a w zasadzie nakazać) na upadłość. Część banków została uratowana, część nie

Ale problem nie zniknął. Zwyczajnego człowieka pracy nie interesuje bank, tylko małżonek, dziecko, praca, wydatki. Tylko tyle. A tu nadal był problem. Zmieniły się ręce, które ograbiały tyrających na wynajmowane mieszkania. Na zachodzie większość ludzi nie ma swojego mieszkania, wynajmuje, co jest po prostu głupie. W Polsce po komunie na szczęście, sporo nas ma jakiekolwiek mieszkanie

Nie wiem co jest mądrego w tym, by pracować i co miesiąc z pensji płacić powiedzny 20-30% komuś za mieszkanie, skoro można płacic powiedzmy 10% do 20% i za 30 lat mieć swoje mieszkanie. Ja rozumiem, ryzyko, kryzysy i inne takie bzdety, ale własność jest ważna. Kto tego nie rozumie, ten tyra na kogoś cwańszego. Od lat w Polsce wiadomo, że Żydzi byli bogaci, bo szyli np ubrania, a kupowali kamienice na wynajem. Ubranie się znosiło, Polak musiał kupić ubranie po 2-3 latach, a kamienica stała dekady jak nie stulecia i przynosiła zysk. Mechanizm jest prosty jak budowa cepa

Ale dzisiaj się opowiada, że posiadanie mieszkania to zło… Owszem, jeśli masz firmę dającą 10-30% rocznie, to lepiej w nią zainwestować, a kupić mieszkanie na kredyt 3-4%, ale nadal kupic, a nie wynająć, chyba, że masz 5 mieszkań na własność i Ty je wynajmujesz, a sam wynajmujesz od kogoś jedno, bo lubisz się często przeprowadzać

Czyli mamy jeden argument – część ludzi żerowała na potrzebie rozmnażania się innej części społeczeństwa (mamy skłócone społeczeństwo), ale to jeszcze nie to, są lepsze jaja

Przyczyny społeczne

Generalnie wyzysk ekonomiczny jednej grupy ludzi (nazwijmy ich feudaistami kamienicznikami) oraz wyzysk feudaistów pracodawców (często to byli Ci sami ludzie, którzy nie dość, że płacili pracownikowi jak najmniej, to jeszcze kupowali mieszkania i wynajmowali za jak najwięcej – ich mądrość sprowadzała się do tego, że jak ktoś jest niegrzeczny (nieposłuszny) to go wyrzucą z mieszkania, a jak w pracy się upomina o swoje prawa, to go zwolnią, czyli gromadzili władzę niemalże absolutną nad rozmnażaniem) wyzysk jednej grupy spowodowałł odpowiedź lewicową – feministki stwierdziły, że w takich warunkach nie będą rodzić, a już szczególnie nie feudalistom

I się zaczęło. Feudaliści zaczęli zaciskać pasa, feministki zaczęły wchodzić w relacje tylko z mężczyznami uznającymi ich ideały. Cyrk się tylko napędzał. Widzimy spadek liczby urodzeń, protesty feministek, by to one mogły decydować o przerwaniu ciąży jak pracodawca może decydować o zwolnieniu i wyrzuceniu z mieszkania. Wojna o wpływy akt pierwszy

Przewały banków

Poza tym, że banki zarabiały na kredytach, doprowadziły wiele osób do ruiny poprzez złe decyzje. Ciężko dzisiaj udowodnić, czy banki wiedziały, że będzie kryzys, czy liczyły, że nic się nie stanie i ludzie nadal będą kupować po zawyżonych cenach mieszkania i feudaliści i bankierzy będą zarabiali w nieeskończoność? Moim zdanie wierzyli, że będzie dobrze. Ale np ja mówiłem, że musi się skończyć źle. Dlatego banki popełniły przestępstwo, jeśli nie zatrudniły specjalisty (a składałem CV), który rozumiał mechanizmy zachodzące w gospodarce. Przewidziałem kryzys ekonomiczny – krach na giełdzie oraz wzrost ceny franków szwajcarskich. Mimo to, banki nie zdecydowały się na zatrudnienie mnie na uczciwych warunkach (adekwatnych do moich osiągnięć, w końcu przewidzenie takich zmian na świecie, to dość rzadki wyczyn). Tym samym banki popełniły przestępstwo niegospdoarności, gdyż pokazały, że nie zależy im na zatrudnieniu kogoś kto dba o pieniądze Polaków

Banki wolą, wolały i zapewne będą wolały pismaków, którzy dobrze manipulują społeczeństwem i wciskają ludziom kit, że taniej nie będzie, bo na tym zarabiają banki, nie na tym, że Polak zarobi. Stąd powstał podatek bankowy – by ukarać banki za politykę jaką prowadzą – dbanie o interes inwestorów i zarządów (bo po wykresie widać, że interes akcjonariuszy też nie był najważniejszy). Można zobaczyć wiele artyułów w poważnych mediach, które piszą o tym, że nieruchomości tańsze nie będą, że trzeba brać kredyty, że banki są dobre itp. Na naszym portalu Państwo przeczytają prawdę :). My nie piszemy pod czytelnika, tylko przekazujemy prawdę starym obyczajem. Dlatego nie współpracujemy z bankami, publikujemy artykuły sponsorowane a na dniach rozpoczynamy dział o krytowalutach… które nawiasem powstały po to i w czasie (powstały znacznie wcześniej, tylko po kryzysie 2008 zostały promowane bardziej) kryzysu, by pokazać bankom, że możemy się od nich uwolnić, czyli to był krok w celu zrzucenia zależności bankowej, osłabienia dominującej pozycji banków

Arena międzynarodowa

Chiny i Rosja były mocno spychane przez lata. Chińczycy generalnie nie przepadają za Europą (wiem, bo pijało się te ich 30% trunki jak Baijiu z nimi) za to, że Europa zaprzepaściła w przeszłości rozwój Chin poprzez wojny opiumowe. Chiny do dzisiaj zmagają się z problemem przeludnienia a wynika on z faktu, iż Anglicy zarabiali krocie na dostarczaniu Chińczykom opium w zamian za herbatę, jedwab i chyba srebro (generalnie surowce). Chińczycy za to po opium uprawiali seks i płodzili nadmiernie potomstwo, czego skutki widzimy dzisiaj. Kapitalizm pozwolił Chinom duże moce pracowników fizycznych przemienić w boom gospodarczy, co teraz doprowadza Chiny do tego, że chcą się upomnieć o swoje (podobnie jak katolicy – czują ból i gdzieś chcą go wyładować, celują w tych przez których się nacierpieli tyle stuleci, a przynajmniej tak uważają)

Rosja z kolei ma dość dobrze rozwiniętą armię, słabo gospodarkę. Więc zapewne będzie chciała wykorzystać armię w celach… nazwijmy to „zarobkowych”. Czyli jeśli nie mogą sprzedawać swoich poduktów na zachód, bo ich nikt nie chce, to chętnie zajmą jakiś teren i go opodatkują…

Co chcą ugrać Chiny

Kryptowaluty zmieniły też możliwości komunistów. Nagle okazało się, że ETH jest drugą walutą na świecie i zyskuje na popularności (kryptowaluta komunistów). Do tego Chińczycy, którzy nie byli dopuszczani do SWIFT (chyba to był ten system), juan nie był brany pod uwagę w koszyku SDR, nagle się tam znalazł. Następnie Chiny rozpoczęły budowanie swojej wirtualnej waluty e-juana

Moim zdaniem Chińczycy wypuścili koronawirusa specjalnie, by zmiękczyć zachód fizycznie i psychicznie. Pokazali też słabość amerykańskiego systemu zdrowotnego. Pokazali, że ich reżim jest jaki jest, ale szybciej zwalczył wirusa niż USA ze swoją szczepionką i służbą zdrowia. Teraz w celu narzucenia światu e-juana i wyparciu dolara, może przeprowadzać działania militarne. Dużo mówi się o zajęciu zbuntowanej prowincji Tajwan (ja popieram separację Tajwanu). Mam nadzieje, że nic więcej nie planują

Co chce ugrać Rosja

Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie to nie tylko kwestia kultury i demokracji. To także wprowadzenie na Ukrainę zachodnich instytucji finansowych, które podobnie jak w Polsce będą miały za zadanie oszukiwać mieszkańców (polscy bankierzy i sprzedwcy w bankach za prowizję sprzedawali toksyczne produkty finansowe, oczywiście sprzedawcy tego nie wiedzieli, a powinni). Czyli w Polsce sprzedaliśmy banki zachodowi, bo niby nie umieliśmy zarządzać nimi tak jak kapitaliści, ale nas nie chcą zatrudnić, byśmy zarządzali swoimi pieniędzmi, wolą nam sprzedawać kredyty na mieszkania po zawyżonych (przez nich i ich kolesi feudalistów) cenach, a oni nam będą sprzedawali akcje wtedy gdy oni będą sprzedawać. Układ zamknięty, działający jak idealnie do tego stworzona maszynka. To samo chcieli zrobić na Ukrainie. Dlaczego to dla nas ryzyko? Chodzi o to, że jeśli coraz więcej Państw będzie w tym ukladzie, to gdy banki będą nas oszukiwać (zwykłych ludzi), to nie będziemy się mieli do kogo zwrócić po pomoc, bo np na Ukrainie też banki będą oszukiwać ludzi

Powiedzmy, że chcesz sprzedać akcje, idziesz do banku, a bank Ci mówi, że nie pozwala Ci sprzedać akcji, bo masz je mieć, bo kupiłeś i masz stracić podobnie jak inni. I znów masz sytuację, w której bank decyduje czy możesz mieć dzieci, bo… patrz wcześniejsze dywagacje na temat feministek i kamieniczników :). Nie masz kasy, nie masz dzieci, a o tym czy masz kasę decyduje ktoś… Jak w Apokalipsie jak nie masz znaku bestii, to nic nie kupisz :). Do tego scorring, może Panu damy kredyt a może nie… I cała masa innych bzdetów

Część ludzi, którzy to rozumieli zbuntowali się przed przystąpnieniem Ukrainy do Unii. Ci ludzie to separatyści, którzy nie chcą wchodzić z całą Ukrainą do Rosji. Dlaczego Rosja zajęła Krym bez wystrzału, bez ofiar? Nie każdy chce do unii. Nie każdy chce pierniczyć się z bankami, które zaczną decydować o tym czy wolno ci mieć kredyt (a przez to dzieci) czy nie. Wolą swoją partię, która o tym decyduje i swoich wojskowych. A w mediach pisze się, ze zielone ludziki to zło. Skoro nie chcą, czemu ktoś chce ich zmuszać, by zostali oszukani przez zachodni system bankowy? To zapewne klakierzy bankowi płaczą, ze Uraina taka biedna i Putin nie daje im się przyłączyć do Ukrainy. Na wschodzi walczą Ukraińcy ze sobą, zrozumcie prostą rzecz. Kijów (dawne ziemie PL) chce do Unii (jak najbardziej powinniśy przyłączyć nasze dawne ziemie do UE i inwestować tam) (to Ci, którzy dostają wsparcie jak sprzęt wojskowy z zachodu), a wschód Ukrainy z separatystami chce do Rosji (to Ci, którzy dostają wsparcie jak sprzęt od Rosji oraz wspacie żołnierzy specnazu oraz zwyłych trepów)

Co następnie może się wydarzyć?

Moim zdaniem Rosja wjedzie teraz po linii, gdzie są okopy i linie Separatystów i Ukraińców – kto chce do Rosji, Rosja ich przyłączy, kto chce do Unii, droga wolna. Stąd mogą być wojska Rosyjskie przy granicy z Ukrainą, by dokonać aneksji

Mówi się też, że Chiny mogą zająć Tajwan

Co będzie dalej? Mam nadzieje, że nie będzie eskalacji. Raczej kraje Unii tylko zapobiegają dalszej agresjii Rosji (umieszczając unijne czołgi w Polsce), by ta po wjechaniu na Ukrainę, nie poczuła się zbyt pewnie i nie wjechała do krain NATO. Mam nadzieje, że tak się nie stanie. Łukaszenka jednak coś tam grozi krajom naszego regionu, jednak uważam, ze tylko straszy. Tym bardziej, że w Kazachstanie wybuchły zamieszki i prezydent poprosił Rosję o pomoc. Ja jestem dobrej myśli jeśli chodzi o nasz region i państwa NATO. Raczej Putin nie będzie walczył w Kazachstanie, na Ukrainie i w krajach NATO (czy Bałtyckich)

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Piscie, jestem strasznie ciekawy, gdyż jest to temat, który dość mocno elekryzuje. Rozwiązań jest bardzo wiele i nie wiadomo co się wydarzy. Ciekaw jestem Waszego zdania

Koronawirus – studium przypadku

0

Trwa pandemia koronawirusa. W sumie od samego pojawienia się wirusa nie bardzo miałem ochotę podejmować temat. Po prostu był dla mnie trudny emocjonalnie. Wielokrotnie wypowiadałem się komentując różne wpisy, swojego jednak nie stworzyłem. Dzisiaj czas podsumować to wszystko, gdyż pewne rzeczy układają się jedną całość

Biologia wirusa

Koronawirusy były z nami od zawsze. Nigdy nam nie szkodziły. Podejrzewam, więc, że wirusy, które wywołały pandemię mogły być przygotowane w laboratorium celowo. Podobno wirus ma jonizację, która sprawia, że się łatwiej przyczepia do ssaków. Taka jonizacja nie występuje naturalnie w przyrodzie, więc ktoś musiał ją dodać. Czy wirus celowo został uwolniony? Tego nie wiemy na pewno

Kolejne warianty straszą. Ciekawe czy omikron będzie bardziej zjadiwy niż delta. Oby nie

Ekonomia koronawirusa

Pandemia przyczyniła się do wielu strat w gospodarce. Przez kolejne lockdowny obrót gospodarczy spowolnił. Dla wielu osób był to również strzał życia. Ja w tym czasie rozwoziłem jedzenie oraz handlowałem w internecie. Handel dał na prawdę dobrze zarobić. Straty giełdowe zostały odrobione i mam nadzieje na kontynuację wzrostów. Zyski w USA są dość znaczące – głównie firmy technologiczne zyskiwały. Wiele aspektów życia przenosi się do internetu. Dzieje się tak również z handlem, dlatego ten segment będzie rósł. Dodam, że coraz trudniej dzisiaj coś sprzedać w internecie (handlując), ale nadal jest to opłacalne. Próg wejścia znacznie się podniósł i karty dla profesjonanego handlu moim zdaniem zostały już rozdane. Warto redukować handel towarami, które dają niższe zyski na korzyść tych bardziej opłacalnych. Należy nadal poszukiwać innych dobrych towarów. Dodam, że jeśli widzimy, że konkuencja sprzedaje coś w liczbie 1000 sztuk, ne znaczy, że nam też się to uda. Często mam tak, że ja podobne produkty sprzedaje w ilości 200-300 sztuk miesięcznie. Czasem wchodzę w topy sprzedaży. Więcej o imporcie napiszę w nowym poście. Stworzę też ebooka na ten temat. Jeśli interesuje Was ten temat, dajcie znać, napisze coś więcej, chociaby w komentarzach (gdyby się nie dało napisać, dajcie znać na maila, temat importu potraktujemy poważnie, podobnie jak temt kryptowalut)

Nadal mam nadzieje, ze ceny nieruchomości spadną. To może potrwać, gdyż najpierw zaczną ludzie wyprzedawać samochody i kupować np tańsze, potem zacznie się to samo na rynku nieruchomości. Ja widzę wzrost cen nieruchomości, ale raczej nie są to ceny transakcyjne. Większość ludzi dzisiaj unika drogich zakupów. Może był boom na rynku działek i domków – kto mógł przenosił się do domu z ogrodem, by móc w ogóle wyjść z kwarantanny. Jednak nadal uważam, że ceny nieruchomości (mieszkań w centrach miast) powinny zanurkować. Handlarze nieruchomościami winddują ceny, ale to tylko pokazówka moim zdaniem. Wolumeny spadają, bo nie ma innej możliwości. Ludzie mają mniej pieniędzy, więc kupują mniej. Strach przed tym co będzie dodatkowo paraliżuje dalsze działania inwestorskie

Ludzie robią wiele remontów. Albo sami, albo wynajmują ekipy. Dzięki temu wzrasta cena za pracę a tym samym ceny remontów. Do tego dochodzi zewnętrzna inflacja, która winduje ceny nieruchomości, ale nadal strach przed zakupem może okazać się silniejszy. Uważam, że inwestorzy nieruchomości stracą, zarobią firmy remontowe i skorzystają nabywcy, kupując taniej za kilka lat

Dobre zyski są w trasporcie, handlu internetowym, informatyce, medycynie (zachęcam do dzielenia się w komentarzach w co warto wejść, szczególnie jeśli jesteś szkoleniowcem branży, można promować swoją niszę w komentarzach na dole)

Mocno oberwała branża rozrywkowa (kina, dyskoteki, restauracje, bary, muzea, teatry, aktorzy), turystyka, handel tradycyjny

Szczepionka na koronawirusa

Niby ta szczepionka powstała szybko, niby ludzie nią strasza. Generalnie szczepionka pomaga. Przechorowałem wirusa ja (nieszczepiony), przechorowały osoby, które były zaszczepione. Szczepionka zmniejsza negatywne objawy oraz ich negatywną moc. Czyli przechodzimy łagodniej jeśli jesteśmy zaszczepieni. Ja się nie szczepiłem, gdyż obawiam się raczej nie błędu lekarskiego, co celowego działania negatywnego. Zdarzały się przypadki, w których leki przynosiły więcej szkód niż choroba. Czy szczepionka może przynieść takie szkody? Nie wiem. Zakładając, że wiusowi z Chin ktoś pomógł się wydostać, mogę tak samo założyć, że w szczepionce mogą być składniki chemiczne szkodzące. Pewności nie mam. Przechorowałem lekko, wolę to niż szczepionkę (w końcu lubie być w zgodzie z natura, nawet tak zjadliwą). Jeśli jednak ktoś ma choroby serca, płuc i coś podobnego na co działa wirus (utrudnia oddychanie i transport tlenu przez krew), sugerowałbym skorzystanie ze szczepienia. Ja w swoi życiu zbyt wiele naczytałem się na temat szkodliwości leków. Na ból głowy też biorę chemię tylko jak na prawdę źle się czuje

Koronawirus a polityka

Następny wpis będzie o prawdopodobnej wojnie. Uważam, że komuniści wypuścili koronawirusa, by osłabić bogate kraje (to te akurat boryają się z najwiekszyi problemami, albo komuniści ukrywają prawę o swoich problemach). USA cierpi najbardziej, a podobno ma najlepszą służbę zdrowia. Co z tego, skoro większości ludzi nie stać na leczenie. Do tego moim zdaniem większość ludzi w USA zwyczajnie musi iść do pracy, a kraje Europy i socjalistyczne, zwyczajnie wprowadziły sobie lockdowny płatne. Czasem jak widać lepiej być socjaistą niż liberałem, przynajmniej zwiększa to prawdopodobieństwo przetrwania (może nie stania się bogatym). Wszystkim liberałom ortodoksom polecam wyjazd do USA i karierę Heisenberga z serialu Breaking Bad. Przecież to co się wyprwia w USA, to kpina. Liberalizm ekonomiczny doprowadził do strat eknomicznych wielu rodzin, strat w ludziach. Dobrze, ze Obamacare w ogóle powstał, widocznie to za mało, stąd taka tragedia

Ekonomicznie uważam, że Polska znów wyjdzie dobrze na krzysie. Gdy kraje zachodu mają gorzej, my się wspinamy

Źle że się dzielimy. Nie powinniśmy się jednoczyć wokół idei np noszenia maseczek lub ich nie noszenia. To powinna być decyzja każdego z nas. Ja maseczkę noszę i obserwuje potyczki policji z guru medycyny spod budki z piwkiem. Kłótnie, szarpaniny, kręcenie rąk przez policję oraz filmików na Youtube/Facebook przez zatrzymanych jaka to policja jest zła. Prawda w tej kwestii jest taka, że policja grzecznie przez miesiące informowała, teraz zbiera żniwo. Nie oszukujmy się, Państwo wydało sporo pieniędzy na lockdowny, na tarcze, straty są nie małe, inflacja szaleje, więc trzeba ściągnąc kaskę. Najlepiej z tych, którzy cwaniakują. Dlatego odradzam zabawy w tego typu hucpie. Maseczkę zakładamy, przestrzegamy rządowych postanowień, nakazów, zakazów, zasad kwrantanny, myjemy rączki, dezynfekujemy gdy trzeba. Nie zgrywamy kozaków, nie wtrącamy się, gdy widzimy policją zatrzymującą kogoś bez maseczki idziemy dalej

Obecna sytuacja na świecie jest mocno napięta. Koronakryzys powoduje spadki zysków, a kryzysy ekonomiczne czesto prowadzą to starć. Narody obwiniają się o kryzys ekonomiczny z 2007, o wirusa, o wszystko, więcej w następnym wpisie straszącym wojną

Podsumowanie koronawirus

Wirus zostanie z nami na zawsze. Podobnie jak grypa. Kwestią pozostanie mądre potępowanie, by nie zarażać sie zbyt czesto – mycie rąk, unikanie ryzykownych kontaktów. Podobnie jak na grypę, być może będziemy przyjmowali co roku szczepionki, co będzie zwiększało prawdopodobieństwo naszego przeżycia. Zalecam zdrowy styl życia – dieta oraz lekka aktywność fizyczna, bez szaleństw wyczynowych. Sport na tętno 120 (rower, spacer szybszy, trucht). Nie należy się forsować, nie należy tylko leżeć. Sport jest ważny, pobudza serce do intensywnej pracy

Co to jest condohotel? Czy warto zainwestować?

0

Artykuł sponsorowany. Każdy w swoich marzeniach niejednokrotnie zastanawiał się, jak to jest być właścicielem luksusowego obiektu położonego w pięknej okolicy. Teraz wszystko jest możliwe. Condohotel nad morzem może być doskonałą  okazją do poczynienia atrakcyjnej inwestycji, która dodatkowo może przynieść zyski w kolejnych latach.

Condohotel nad morzem– czym charakteryzuje się budynek?

Interesując się nieruchomościami, warto na wstępie zaznaczyć, czym jest condohotel. Z apartamentu condohotelowego możemy korzystać przy tzw. pobytach właścicielskich. W pozostałym czasie pokój condohotelowy może na siebie zarabiać.  Bardzo często zdarza się, że hotel plasowany jest w granicach czterech do pięciu gwiazdek, dlatego zdecydowanie można zaliczyć go do kategorii bardziej ekskluzywnych lokali. Taki obiekt wzbogacony może być o strefę spa & wellness oraz restaurację udostępnianą gościom. Jedną z atrakcyjniejszych budowli w kategorii condominium połączonego z atrakcyjną infrastrukturą może być  condohotel nad morzem.

Condohotel nad morzem – wysoki standard

Godną rozważenia inwestycją jest zakup lokalu w condohotelu nad morzem np. znajdującym się w Kołobrzegu, jednym z piękniejszych nadmorskich miast, z chęcią odwiedzanym co roku przez wielu turystów pragnących odpocząć wśród szumu fal. Obiekt, który można zobaczyć na   hotelbalticwave.pl położony jest zaledwie 200 metrów od plaży, dlatego będzie doskonale spełniał się w roli bazy wypadowej dla odpoczywających wczasowiczów.

Condohotel nad morzem to świetna okazja do spędzenia tam czasu z rodziną lub służbowo. Wynajem może być krótkoterminowy lub dłuższy np. dla osób, które mogą pracować zdalnie a wolnej chwili korzystać z atrakcji w condohotelu.. Dla gości często przewidziane są usługi premium, np. jest udostępniony wewnątrz budynku basen wzbogacony o szklane dno, kompleks SPA i centrum odnowy biologicznej, kawiarnie oraz bar, z których można podziwiać piękne nadmorskie widoki. Dodatkowo dla wszystkich osób realizujących podróże służbowe lub przedsiębiorców, którzy szukają wyjątkowego centrum konferencyjnego w ciekawej lokalizacji, condohotel nad morzem często daje do dyspozycji kompleks sal konferencyjnych z pełnym wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń i spotkań w większym gronie.

Wyjątkowy obiekt o dużych możliwościach

Condohotel Baltic Wave nad morzem to nietuzinkowy budynek zlokalizowany w pięknej okolicy, dlatego tak często wybierany jest jako interesująca i perspektywiczna inwestycja. Projekt hotelu z apartamentami udostępnionymi do zakupu cechuje się nietuzinkową infrastrukturą oraz wysokim standardem. Dla każdego klienta, którego zakupiony apartament będzie wystawiony na wynajem, udostępnione zostaje w tego typu obiektach bezobsługowe wynajem lokalu za pośrednictwem operatora, co generuje wiele korzyści, chociażby w postaci braku konieczności pojawiania się na miejscu podczas pojawienia się nowego najemcy. Wszystkie lokale udostępnione na sprzedaż z reguły zostają wykończone pod klucz, dzięki czemu mamy pewność, że wykończenie przebiegnie sprawnie, zgodnie z wcześniej ustalonym budżetem, a odbiór wykończonego apartamentu będzie przyjemnością..

Jak przelać pieniądze z telefonu na konto bankowe?

0

Jak przelać pieniądze z telefonu na konto bankowe?

Artykuł sponsorowany. Przelew pieniędzy z telefonu na konto możliwy jest dzięki systemowi BLIK. Pieniądze możemy przesłać podając numer telefonu odbiorcy pieniędzy lub wykonując tradycyjny przelew z wykorzystaniem bankowości mobilnej. Jak przelać pieniądze z telefonu na telefon?

Czy możliwy jest przelew pieniędzy z telefonu na konto bankowe?

Rozwój technologii pozwala dokonywać wielu transakcji bez użycia karty czy telefonu. Dziś możemy nie tylko przelewać pieniądze pomiędzy rachunkami za pomocą jednego kliknięcia. Możemy również przekazać pieniądze z telefonu na konto. Jak to możliwe? Wykorzystywana jest w tym celu usługa BLIK. Znajduje się ona w ofercie większości banków, które dostępne są w Ofin. Instytucje umożliwiają przelew gotówki z telefonu na konto po to, aby formalności ograniczyć do minimum i pozwolić konsumentom w błyskawicznym czasie cieszyć się gotówką. Warto jednak zaznaczyć, że przed przelaniem środków z telefonu na konto musimy się do tego przygotować. Niezbędne do wykonania transakcji będą:

 • aplikacja naszego banku zainstalowana w telefonie;
 • dostęp do internetu (najlepiej, aby była to zaufana sieć, ponieważ niweluje to ryzyko kradzieży danych osobowych);
 • wystarczająca ilość środków finansowych znajdująca się na naszym rachunku;
 • numer telefonu osoby, do której ma trafić płatność.

Realizacja przelewu z telefonu na konto bankowe jest szybka i bezpieczna. Pieniądze zostaną zarejestrowane na koncie odbiorcy natychmiast, jeśli posiada on konto w tym samym banku, co nadawca przelewu.

Jak przelać pieniądze z konta telefonu na konto bankowe?

Szybki przelew pieniędzy pomiędzy rachunkami umożliwia nam robienie płatności bez względu na miejsce i czas. Możemy przekazać pieniądze drugiej osobie podczas wakacji, wyjazdu służbowego czy będąc na zakupach. Jak przelać pieniądze z telefonu na konto bankowe? Wystarczy, że:

 1. Zalogujemy się do aplikacji mobilnej naszego banku, którą wcześniej pobierzemy na telefon.
 2. Wprowadzimy numer telefonu osoby, na której konto mają trafić pieniądze.
 3. Podamy kwotę przelewu.
 4. Potwierdzimy płatność.

Za pomocą telefonu możemy zrobić także przelew w tradycyjny sposób, czyli z wykorzystaniem pełnych danych odbiorcy płatności. W tym celu musimy zalogować się do aplikacji banku, następnie podać takie dane jak:

 • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy (nazwa firmy);
 • adres (opcjonalnie);
 • kwotę przelewu;
 • datę wykonania przelewu;
 • tytuł płatności.

Po wpisaniu danych w odpowiednie miejsce sprawdzamy ich poprawność i potwierdzamy płatność kodem SMS. Czas, w jakim przelew trafi do odbiorcy, zależy od sesji bankowych Elixir. Jeśli odbiorca posiada konto w tym samym banku co nadawca płatności, pieniądze zostaną przelane pomiędzy rachunkami nawet w ciągu jednego dnia. Transakcja potrwa dłużej, jeśli obie jej strony mają konta w różnych bankach.

Jak przesłać pieniądze z telefonu na telefon?

Warto wiedzieć nie tylko jak założyć konto w banku czy z usług której instytucji korzystać. Dobrze, abyśmy orientowali się również, jak przesłać pieniądze z telefonu na telefon, jeśli nie mamy gdzie kupić doładowania. Choć brzmi to dziwnie, proces ten jest możliwy i całkowicie legalny. Umożliwiają go niektórzy operatorzy sieci komórkowej. Wystarczy, że poprosimy osobę trzecią o to, aby przelała nam określoną kwotę ze swojego telefonu na nasz. Najpierw musimy podać, jaką kwotę pieniędzy chcemy otrzymać oraz wskazać numer telefonu osoby, która ma dokonać płatności. Następnie osoba ta musi wyrazić zgodę na przelew środków. Jeśli tego dokona, otrzymamy doładowanie na telefon. Pamiętajmy jednak, że nie każdy operator umożliwia przelew pieniędzy pomiędzy telefonami. Warto więc wcześniej sprawdzić zakres jego usług.

Wypłata pieniędzy z telefonu

Mobilny system płatności BLIK, który na stałe zagościł już w większości banków, umożliwia:

 • płacenie za zakupy online;
 • płatność w sklepach stacjonarnych, restauracjach, stacjach paliw;
 • wypłacanie gotówki z bankomatów bez użycia karty;
 • przelew pieniędzy pomiędzy telefonami;
 • wpłatę pieniędzy we wpłatomacie.

Transakcje odbywające się za pomocą systemu BLIK są w pełni bezpieczne. Każdą z transakcji potwierdzamy kodem i mamy pełny wgląd w historię płatności. BLIK to świetne rozwiązanie do wypłaty pieniędzy z telefonu. Pamiętajmy, że za pomocą BLIKa możemy przelać pieniądze na konto osoby trzeciej bez podawania jej numeru rachunku czy nawet numeru telefonu. Jak to możliwe? System BLIK umożliwia płatność poprzez wybór kontaktu w naszym telefonie. Transakcję również musimy potwierdzić. Pieniądze, które trafią na konto, możemy wypłacić korzystając z bankomatu.

Jak zarabiać w internecie a czego nie robić

1
zarabianie w internecie
zarabianie w internecie

W internecie można zarabiać na wiele sposobów. Opiszę te najlepsze oraz przedstawię pułapki, na które można się natknąć. Na świecie przybywa możliwości zdobywania pieniędzy bez etatu. Są aplikacje, sklepy, platformy. Można tworzyć swoje źródła przychodu. Polski ecommerce również przeżywa dość mocny rozkwit. Zapraszam do zapoznania się z trendami

Praca zdalna

Najprostszą sprawą jest praca zdalna. Jeśli umiesz coś robić w biurze, umiesz to zrobić przez internet. Ja zdalnie programuje oraz zajmuje się marketingiem internetowym. Jest jednak więcej zawodów, które można wykonywać zdalnie. Można tworzyć grafikę, projektować wnętrza, doradzać, organizować eventy, zbierać zamówienia na lokalne usługi. Jest wiele opcji i należy rozważyć przeniesienie swojej działalności lub pracy chociaż w pewnym stopniu do internetu

Handel

O ile handel na platformach typu Allegro jest prosty, o tyle zbudowanie swojego sklepu internetowego jest o wiele bardziej złożonym procesem. Można wynająć specjalistę, ale powinniśmy wiedzieć czym kierować się przy wyborze takiego. Polecam sklepy wykonane przez tych ludzi. Dość dobrze się promują. Sklep internetowy warto założyć, gdy wychodzi nam sprzedaż na Allegro. Zacząć należy właśnie od tej platformy, następnie Amazon i Ebay. Dzisiaj nasycenie na rynku jest dość duże, więc warto nauczyć się jak sobie radzić w handlu internetowym. Należy jednak uważać na oszustów. Nie chcę już nawet pisać ile razy chciano mi sprzedać coś w postaci plastikowego złota ;). Na szczęście bezskutecznie. Piłem już o handlu w internecie złotą biżuterią

Trading online

Jak już nauczymy się zarabiać w internecie, nasze zarobione pieniądze możemy zainwestować, by przynosiły dodatkowe zyski. Tutaj można zainteresować się kryptowalutami lub polską giełdą. Ja aktualnie próbuje swoich sił na krypto. Na GPW handluje od 2005 roku. Niedługo zamierzam przygotować dział z sygnałami giełdowymi. Można handlować walutą z bankiem, funduszami inwestycyjnymi, ETFami, kontraktami, opcjami. Jeśli nie wiesz o czym mowa, zacznij od funduszy, chętnie podpowiem Ci jak zacząć
Handel to też skup. Możesz się reklamować lokalnie i skupować różne rzeczy, a następnie odsprzedawać je na Allegro z zyskiem. Można też naprawiać uszkodzony sprzęt elektroniczny i znów szukać na niego klienta w internecie. Jeśli potrzebujesz dobrego lejka zakupowego, napisz do osób, które zajmują się marketingiem internetowym

Biznes MLM

Generalnie jeszcze nie działam, ale polecam. To bardzo sensowny biznes wbrew pozorom. Postaram się coś napisać więcej, gdy sam zacznę w tym działać. Omówię wtedy zalety i wady tego systemu. Napiszę również, czemu jest przez ludzi nielubiany

Ubery, Bolty itp

Moim zdaniem to ciekawa forma zarobku. Pomijając terroryzm taksówkarzy, jest to ciekawa forma zarobkowania, gdyż możemy pracować w dowolnych godzinach oraz wyjeżdżać z domu tylko gdy mamy klienta. Tak moim zdaniem to wygląda w małych miejscowościach

Wypełniania ankiet

Ja tego nie robię, znam jednak parę osób, które w tym działają i dorabiają sobie parę stówek miesięcznie. Moim zdaniem to nieetyczne, gdyż dane w ankietach raczej nie są prawdziwe. Radzę unikać, chyba, że jesteś na dorobku

Prowadzenie bloga

Raczej nie polecam tego początkującym. Wbrew pozorom dzisiaj to nie jest takie proste. Ja prowadzę bloga, gdyż mam dalekosiężne plany z nim związane. Owszem udało mi się opublikować kilka płatnych artykułów, ale jest to niewielka liczba. Generalnie zaliczam się do mniejszości, która coś zarobiła na blogu. Na pewno na dzień dzisiejszy nie byłbym w stanie się z tego utrzymywać. Jest to moje hobby i chciałbym zarabiać na sygnałach i szkoleniach, nie na samym blogu. Nie chcę, by mój blog przypominał jeden wielki baner. Spróbowałem i udało się – ktoś chciał zapłacić za publikowanie treści

Dzieje się tak, gdyż mój blog jest dość sensownie wypozycjonowany. Z czasem chciałbym poprawić zasięgi, ale robię to sam, nie zlecam tego firmom zewnętrznym. Wiele profesjonalnych blogów sporo płaci za reklamę. Ja działam sam hobbystycznie. Większość blogerów jednak nie zarobiła ani grosza, dlatego nie polecam bloga jako sposób na łatwy zarobek, chyba że masz spore budżety na promocję

Korepetycje i tłumaczenia

Wszelkie zarobki typu micro-prace są dość sensowne, jeśli mamy solidną stawkę godzinową. Zlecenia pojawiają się rzadko, dlatego tylko dobra stawka może nas uratować przed stratą czasu. Warto zarejestrować się na portalach dla korepetytorów i tłumaczy. Można nagrywać swoje filmy szkoleniowe i sprzedawać kursy na Allegro lub portalach jak Udemy
Dzisiaj ciężki chleb, raczej traktowałbym jako zarobek dodatkowy. Większość szkoleń jest o tym samym, gdyż wiele osób dostrzegło w tym sposób na łatwy zarobek. Warto stąd, by wybierać dobrych szkoleniowców, którzy sami działają w biznesie i zarabiają

Programy partnerskie

Nie polecam. Podobnie jak z blogiem tylko garstka ludzi zarabia. Konkurencja jest zbyt duża dzisiaj. Jeśli jednak prowadzisz bloga i uważasz, że warto podzielić się dobrym produktem z czytelnikami, zawsze możesz dodać link referencyjny. Zarobek dodatkowy i satysfakcja, nie sposób na życie

Hazard w internecie

Najgorsza z możliwych opcja. O ile w ruletce widzisz gdzie wpada kulka i nie bardzo właściciel może na to wpłynąć, chyba, że oszukuje i używa magnesów, to w przypadku hazardu w internecie, możesz tylko stracić, gdyż nie widzisz jak został dany mechanizm zaprojektowany przez programistę. Znam przypadki, że po paru wygranych, gracz przegrywa przy każdym zakręceniu internetową ruletką. Dlatego hazard w internecie został zakazany

Klikanie w reklamy

Jak zapewne domyślasz się, to strata czasu. Nie dość, że nie zawsze się dostaje pieniądze za to, to stawka godzinowa jest niska. Chyba lepiej spróbować Mechanical Turk. Oczywiście są systemy, gdzie komputer klika za człowieka, ale straty na prądzie będą większe zapewne niż przy kopaniu kryptowalut

Podsumowanie

Postarałem się opisać kilka znanych mi sensownych i mniej perspektywicznych sposobów na zarabianie w internecie. Jak się okazuje nie ma nic lekko w dzisiejszych czasach. Jednak na pracy można zarobić sporo także w internecie. Podobnie jest z handlem. Cudowne sposoby na zarabianie to w większości mit. Trzeba trochę zainwestować, trochę się napracować, by sensowny zysk uzyskiwać
A Wy jak zarabiacie w internecie? Opiszcie swoje sposoby na zarobek lub pomnażanie kapitału

Współczesny feminizm

4
feminizm
feministki

Dzisiejszy feminizm nie walczy już o równość płci. Nigdy chyba nie walczył. Jest trampoliną dla kobiet do lepszego życia. Kosztem części mężczyzn i też kobiet. Wiele niewiast nawróciło się z feminizmu i popiera tradycyjny model rodziny, chociaż same korzystają z tego co wywalczyły feministki

Wojna damsko – męska

Kobiety dzisiaj rywalizują z mężczyznami. Nie chcą być nam równe. Chcą pokazać kto tu rządzi. Tyczy się to zarówno związków jak i kariery. Wiele osób dało się nabrać na równość. Jest ona, szczególnie dla feministek, wybiórcza. Spróbujcie zobaczyć jak feministki postępują z niepełnosprawnymi mężczyznami, zobaczycie gdzie one mają równość. Feminizm to kult siły kobiet. Niezależnych, które mają coraz większe oczekiwania wobec mężczyzn. Nie są oni w większości w stanie ich spełnić, gdyż nie mają dostępu do zasobów, gdyż odpowiednie stanowiska zajęły feministki. Kobieta o wyższym statusie społecznym NIGDY nie zwiążę się z mężczyzną o niższym statusie. Odwrotnie to działa oczywiście. Potwierdza to fakt iż feminizm jest jedynie trampoliną do lepszego życia dla wybranych

Kobieta w korporacji

Nie wolno jej tknąć, powiedzieć złego słowa. Każde złamanie zasady będzie zgłoszone i potraktowane jako seksizm. Kobietom jednak wolno stosować mobbing. Kariera w sposób dwuznaczny moralnie również nie jest obca feministkom, co widzimy z artykułów, które raz na jakiś czas powstają na skutek przecieków. W każdym aspekcie życia to feministki próbują dominować bez względu na środki

Słabość mężczyzn

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż mężczyźni pozwolili sobie na takie traktowanie. Ustępowali pola kobietom, które podstępnie zajmowały ich pozycje na arenie życia. W sumie nie widzę w tym nic złego – jeśli kobiety lepiej wypełniają swoją rolę, to powinny zastępować mężczyzn. Jednak winą za złą demografię Państwa ponoszą feministki i opisane wcześniej zjawiska

Jak temu zaradzić

Aby powstrzymać negatywne trendy, należy się szkolić jak nie ustępować feministkom. Ma to pozytywne cechy zarówno w środowisku zawodowym jak i prywatnym. Kobiety również nie szanują lalusiów, którzy na wszystko im pozwalają. Dlatego należy umieć zachować się asertywnie w każdej sytuacji. Świat się zmienia, dlatego również my musimy dostosowywać się do okoliczności

Feminizm pożera sam siebie

Przykre jest moje postrzeganie feminizmu. W większości kobiety pozwalają sobie na zbyt wiele. Nie oferując w związku zbyt wiele, mają spore oczekiwania. Wychodzą z założenia iż popyt na nie na rynku matrymonialnym nie ustanie. Ich błędne postrzeganie rzeczywistości widzimy na ulicach, gdy same pchają wózeczki z dziećmi. Widzimy również gdy kobieta w wieku 40 lat szuka męża. Chyba coś w życiach tych Pań poszło nie tak

Jak ja widzę feminizm

Generalnie jestem wdzięczny feministkom za to, że kobiety mogą się uczyć. Nie wyobrażam sobie dzisiaj związku z kobietą, która nie jest wykształcona. Chciałbym również, by była niezależna finansowo, bym nie musiał się o nią martwić. Oczywiście powinienem zapewniać bezpieczeństwo finansowe, ale to inna sprawa. Widzę jednak, że wiele kobiet ma duże ambicje i ja pisałem, same niewiele oferują na rynku matrymonialnym. Jest to przykre i wymyka się z granic równości w oczekiwaniach. Uważam również, że kobiety nie powinny rywalizować z mężczyznami, tylko wspierać się wzajemnie

Podsumowanie

Myślę, że dzisiaj poruszyłem ważny temat, który jest kontrowersyjny. Ciekaw jestem Waszego zdania o feministkach. Czy uważacie ten ruch za dobry, czy szkodliwy? Piszcie swoje przemyślenia w komentarzach, na pewno odpowiem

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com